■ Jak współcześnie zwiększać efektywność przedsiębiorstwa zarówno w obszarach operacyjnych jak i rynkowych?

Termin: 8.05.2018 / godz. 15.30

Miejce: scena w pawilonie 7

Doświadczony zespół wdrożeniowców z firmy 4 Results zaprezentuje nowe metody usprawnień oraz zainspiruje efektami wdrożeń z polskich przedsiębiorstw.

Total Productive Maintenance

godz. 15.30

Total Productive Maintenance (TPM) to całościowy program ciągłego rozwoju pracowników i organizacji oraz zmiany kultury zakładu produkcyjnego w celu wypracowania maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń.

TPM zapewnia trwałe i pożądane wartości, kluczowe z perspektywy zarządu i właścicieli zakładu: maksymalną efektywność, najwyższy poziom bezpieczeństwa i optymalną zyskowność, dzięki czemu firma ma pełne możliwości budowania przewagi konkurencyjnej.

Filozofia programu TPM:

 • Total (Kompleksowe) – obejmuje całą organizację, poprzez angażowanie wszystkich jej pracowników
 • Productive (Produktywne) – kreuje kulturę wysokiej produktywności i efektywności
 • Maintenance (Utrzymanie i usprawnianie) – zapewnia pożądane rezultaty dzięki nieustannej optymalizacji obiektów technicznych.

Podejście Total Productive Maintenance adresowane jest przede wszystkim do firm wytwarzających produkty w systemie ciągłym, masowym, wielkoseryjnym, a także organizacji z dużym parkiem maszynowym.

Strategia jest dla amatorów, egzekucja (wdrożenie) dla profesjonalistów, czyli jak sprzedaż współgra z produkcją

godz. 16.15

W ostatnich latach tradycyjny kanał sprzedaży, sieci i dyskonty mocno ewoluowały, zarówno na poziomie struktur, jak i formatów sklepów. Równolegle dynamicznie rozwija się handel elektroniczny. Wobec tych zmian współczesna sprzedaż stoi przed wyzwaniem dostosowania się do nowych uwarunkowań!

Uczestnicy spotkania z ekspertami z firmy 4 Results dowiedzą się m.in. jak zintegrować kanały sprzedaży, wprowadzając logikę opartą na nowych zasadach i regułach rynkowych i osiągnć takie cele jak:

 • wyeliminowanie strat w nakładach w obszarze sprzedaży,
 • wypracowanie efektywnej struktury sprzedaży wobec konsolidacji po stronie odbiorców,
 • wzrost wolumenu sprzedaży w kanałach, przeciwdziałanie spadkom efektywności,
 • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej organizacji oraz wyposażenie jej w narzędzia pozwalające prowadzić efektywną ekspansję rynkową.

Zintegrowanie kanałów sprzedaży oraz optymalizacja portfolio to fundament wdrażania STRATEGII, która również współgra z Produkcją.

Posiadane portfolio produktów lub usług wraz z rozwojem działalności przedsiębiorstwa rozrasta się. A czy jest jeszcze inny sposób na generowanie wzrostów? Z pomocą przychodzi tzw. optymalizacja portfolio produktów/usług pozwalająca maksymalizować zysk ze sprzedaży i poprawić pozycję konkurencyjną firmy. To jedna z najważniejszych metod optymalizacji strumieni przychodów i eliminowania zbędnych kosztów w sprzedaży, sprawdzone w praktyce metody badawcze oraz udokumentowane twarde rezultaty. Dzięki jej wdrożeniu:

 • poprawiamy rentowność, wolumen i dynamikę sprzedaży produktów przynoszących największy zysk oraz posiadających największy potencjał,
 • eliminujemy zbędne koszty w obszarze sprzedaży i logistyki,
 • uzyskujemy twarde dane, na podstawie których kierownictwo może modelować portfolio produktów: wzmocnić produkty zyskowne, wycofać produkty nierentowne,
 • zwiększamy siłę marki produktów i ich udział w kategorii we wszystkich punktach sprzedaży.

Wstęp wolny dla wystawców i zwiedzających targi Polagra.

 

4 Results

Jesteśmy zespołem doświadczonych konsultantów i trenerów, od 12 lat codziennie, z pasją poprawiamy wyniki naszych Klientów i zaangażowanie ich pracowników. Łączymy twarde elementy (wiedza, metody) z miękkimi (zachowania, motywacja) tak, aby zapewnić optymalny efekt wdrożeniowy, dbając przy tym o najważniejsze czyli zaangażowanie ludzi i zespołów. Zrealizowaliśmy z sukcesem ponad 70 projektów wspierających różnej skali transformacje firm polskich oraz oddziałów firm zagranicznych. Nasi Klienci stają się lepszymi organizacjami zarówno od strony biznesowej jak i samego miejsca pracy. Pomogliśmy ponad 200 liderom (prezesom, dyrektorom oraz kierownikom) pracować lepiej i osiągnąć ich cele biznesowe oraz osobiste.

Wspieramy naszych Klientów w 4 strategicznych obszarach:

 • usprawniamy produkcję,
 • zwiększamy sprzedaż,
 • rozwijamy ludzi i
 • doskonalimy procesy biznesowe.

Główne korzyści ze współpracy z 4 Results:

 • zyskują Państwo partnera biznesowego, który niezależnie od etapu wdrażania zmian - myśli i wspiera całościowo w kategoriach strategicznych i operacyjnych, a także przekłada wizję na działania operacyjne, krok po kroku
 • wskazujemy trwałe rozwiązania nastawione na osiąganie długoterminowych rezultatów
 • zapewniamy zespół ekspercki adekwatny do charakteru pożądanej i wdrażanej zmiany
 • skuteczny projekt – ponad 70 projektów zakończonych sukcesem.

Izabela Starnawska

i_starnawska.jpg

W 4 Results odpowiada za rozwój usług i rozwiązań w obszarze Total Productive Maintenance (przy współpracy z JMA Consutants Inc.) oraz zarządza zespołem konsultantów realizujących programy TPM. Rozwija i wdraża programy TPM, WCM w zakładach produkcyjnych (Autonomous Maintenance, Professional Maintenance, Focussed Improvement, Education and Training, Quality Maintenance, Early Management, SHE, TPM in Office, Workplace Organisation , Program 5S, Loss and Cost Deployment, Policy Deployment).

Celem jej pracy jest zapewnienie Klientom najwyższych standardów w ramach realizowanych programów optymalizacji produkcji. Jej zespół często działa w sposób kompleksowy, poczynając od analizy, po wypracowanie konkretnych, trwałych i mierzalnych rezultatów. Efektem pracy po stronie Klienta jest m.in. większa zyskowność, poprawa wskaźników produkcji oraz eliminacja wszelkiego rodzaju strat w obszarze produkcji.

Jej doświadczenie to ponad 15 lat realizacji i wdrożeń projektów optymalizacyjnych w firmach produkcyjnych w Polsce i zagranicą. Przez 8 lat pełniła funkcję Kierownika Total Productive Maintenance w międzynarodowej korporacji, uzyskując dla zakładów produkcyjnych nagrody TPM przyznawane przez Japan Institute of Plant Maintenance. Ukończyła The University of Birmingham, Mechanical Engineering School (MSc) oraz Politechnikę Gdańską (specjalizacja: Organizacja Systemów Produkcyjnych). Posiada certyfikaty Instruktora Total Productive Maintenance (przyznany przez JIPM), Lean Management oraz World Class Manufacturing.

Prowadziła projekty wdrożeniowe m.in. dla: AB Foods, Agros Nova, Amcor, Avon, Biazet, JABIL, Nederman, Nestle Waters, Rettig Heating, Saint Gobain (Rigips, Isover), SVZ, TRW, Twinings, Unilever Polska.

Krzysztof Bujwid

krzysztof_bujwid.jpg

Wspiera Klientów 4 Results w podnoszeniu wydajności parku maszynowego oraz optymalizacji procesów produkcji. Prowadzi rozbudowane programy analizy: procesów produkcji, efektywności parku maszynowego i efektywności zasobów ludzkich. Wspomaga Klientów we wdrażaniu TPM w przedsiębiorstwach, ze szczególnym naciskiem na filary PM, AM, ET, FI. Angażuje uczestników szkoleń i warsztatów, wspierając ich we wdrażaniu 5S, SMED, mapowaniu procesów. Tworzy dedykowane podręczniki oraz narzędzia IT wspierające wdrożenia.

Ukończył Mechanikę i Budowę Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, oraz Psychologię Społeczną na Uniwersytecie SWPS.

Pracował przy projektach m.in. dla: Bakalland, BA Glass, BASE Group, Biurfol, CIECH Soda Polska, Harper Hygienics, H. Cegielski, Iglotex, Kreisel, Litex, Mago, Miranda, Paged, PolFoods, Rockfin, Schindler,  Top Farms, Trodat, Transsystem, URSUS, Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna.

 

Michał Paradowski

m_paradowski.jpg

W 4 Results odpowiada za obszar usług doskonalenia sprzedaży i marketingu. Angażuje się na poziomie strategii, z czego wynikają konkretne zalecenia i działania dla wszystkich poziomów organizacji. Doskonaląc sprzedaż, pomaga Klientom sprawnie przejść przez proces zmiany z zachowaniem możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i tak, by na koniec pojawiły się pożądane rezultaty biznesowe. Wdraża w firmach kulturę opartą na odpowiedzialności zespołów za kluczowy kierunek rozwoju firmy, stosując programy motywacyjne połączone z planem operacyjnym. Wypracowuje sposoby organizacji, ulepszania i rozwoju zespołów w obliczu równolegle wprowadzanych zmian organizacyjnych. Ponadto prowadzi sesje mentoringowe i coachingowe dla pracowników pełniących ważną rolę w rozwoju organizacji.

Przez ponad 10 lat pracował na stanowiskach menedżerskich w Mars Polska (Masterfoods). Odpowiadał za rozwój i zarządzanie zespołem oraz zarządzanie marką. Wdrożył wiele kampanii dla marki Snickers w Polsce i Europie Centralnej. Będąc w Zarządzie Rynkowym Mars Polska, wpływał na rozwój procesu zarządzania operacyjnego oraz na rozwój organizacji. Następnie jako Dyrektor Zarządzający (interim manager) w Varsovia Capital S.A. wdrażał nową strategię w jednej ze spółek grupy – Agro Alians, odbudowywał dział handlowy, wprowadzał program restrukturyzacji w obszarze finansów oraz kontaktów z klientami. Ukończył SGH, kierunki: Zarządzanie i Marketing, Finanse i Bankowość; Tilburg University w Holandii: Strategic Management oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami. Jest sędzią Polish National Sales Awards.

Prowadził projekty doradcze /coachingowe /szkoleniowe m.in. dla: Biella, Black Red White, Bonduelle, Ellert, Erbud, Hochland, Iglotex, Indykpol, Kancelaria Ożóg Tomczykowski, Lafarge, Mars, Merck, Mokate, Pol-Foods, Storck, TBM Snacks, Trodat.[ Wstecz ]
Patroni Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact