Patronat Honorowy
Partnerzy
Patronat Merytoryczny


Partner Programu
HOSTED BUYERS
■ Dlaczego warto wziąć udział w targach POLAGRA FOOD?

POLAGRA FOOD to projekt z długoletnią tradycją, ale aktywnie podążający za zmianami w branży spożywczej i nieustannie otwierający się na jej potrzeby wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej. Chcąc stworzyć nowe perspektywy dla producentów żywności podejmujemy działania, dzięki którym targi odwiedzają kupcy z całego świata. Kreujemy również narzędzia i organizujemy wydarzenia specjalne, które mają zintensyfikować dialog i wzajemną kooperację pomiędzy naszymi wystawcami, a ich klientami.

TERMIN TARGÓW, 30 września - 3 października 2019.

Korzyści dla wystawcy

Uczestnicząc w targach POLAGRA FOOD możesz:

 • zainteresować swoją ofertą właścicieli i menedżerów hurtowni spożywczych oraz kupców z sieci handlowych,
 • skorzystać z bezpłatnych działań promocyjnych takich jak promocja nowości produktowych na www.polagra-food.pl, w materiałach prasowych, w newsletterach wysyłanych do osób odpowiedzialnych za zatowarowanie hurtowni spożywczych i sieci handlowych,
 • aktywnie zabiegać o nowe kontakty handlowe, w szczególności z kupcami, kadrą kierowniczą dużych grup hurtowni, sieci supermarketów, importerami i dystrybutorami produktów spożywczych zza granicy,
 • dzięki programowi HOSTED BUYERS spotkać się z zagranicznymi zwiedzającymi, wśród których pojawią się osoby decyzyjne wyższego szczebla gotowe do nawiązania kontaktów handlowych,
 • zaprezentować ofertę przedstawicielom rynku HoReCa, szefom kuchni, menedżerom restauracji i kawiarni, przedstawcielom firm cateringowych oraz najlepszym kucharzom biorącym udział w odbywającym się w tym samym czasie Kulinarnym Pucharze Polski,
 • efektywnie dysponować budżetem marketingowym i skorzystać z dodatkowych form promocji dostępnych wyłącznie dla wystawców POLAGRA FOOD (np. reklama w Vademecum Zwiedzającego, reklama wielkopowierzchniowa na terenie targów)
 • spotkać się z przedstawicielami prasy specjalistycznej.

zapytaj_o_oferte.jpg

Korzyści dla zwiedzających

Uczestnicząc w targach POLAGRA FOOD możesz:

 • zapoznać się ofertą branży spożywczej –  co roku gościmy na targach producentów i dystrybutorów z niemal wszystkich grup produktowych,
 • nawiązać współpracę z zagranicznymi przedstawicielami branży spożywcze,
 • poznać egzotyczne produkty dostępne na półkach sklepowych w innych państwach,
 • zapoznać się z nowościami produktowymi - liczne premiery rynkowe objęte specjalnym programem promocyjnym.

FORMUŁA TARGÓW - cztery dni kontraktacji wspieranych przez:

 • intensywną promocję targów na rynku krajowym oraz zagranicą
 • współpracę z ambasadami oraz instytucjami branżowymi
 • autorski program HOSTED BUYERS, w ramach którego Poznań odwiedzi kadra kierownicza dużych grup hurtowni, sieci supermarketów, importerów lub dystrybutorów produktów spożywczych z zagranicy
 • sieci handlowe – przedstawicieli na rynku polskim.

Targi POLAGRA FOOD  to wydarzenie atrakcyjne również ze względu na towarzyszące konferencje, szkolenia i panele dyskusyjne. Proponujemy spotkania z gronem ekspertów dotyczące nowych trendów w żywieniu, wyzwań marketingowych stojących przed branżą spożywczą czy szans upatrywanych w nowych kierunkach eksportowych.

podsumowanie_edycji_2018.png

nowosci.jpg

galeria_foto.jpg

materialy_filmowe.jpg

[ Wstecz ]
Patroni Medialni