Nasi patroni

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. objął patronat nad Targami POLAGRA FOOD 2018.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich jest największą i najdłużej działającą organizacją mleczarską w Polsce. Obecnie KZSM zrzesza 93 członków, w tym 85 spółdzielni mleczarskich oraz 9 spółdzielni działających na rzecz mleczarstwa.Podstawowymi celami KZSM jest pomoc zrzeszonym spółdzielniom w ich działalności statutowej, reprezentowanie i obrona interesów polskiego mleczarstwa  oraz rozwijanie spółdzielczości mleczarskiej, a także dostosowanie tego sektora do wymogów Unii Europejskiej.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich jest największą i najdłużej działającą organizacją mleczarską w Polsce. Obecnie KZSM zrzesza 93 członków, w tym 85 spółdzielni mleczarskich oraz 9 spółdzielni działających na rzecz mleczarstwa.
Podstawowymi celami KZSM jest pomoc zrzeszonym spółdzielniom w ich działalności statutowej, reprezentowanie i obrona interesów polskiego mleczarstwa  oraz rozwijanie spółdzielczości mleczarskiej, a także dostosowanie tego sektora do wymogów Unii Europejskiej.

Więcej informajci o KZSM >>>

Wstecz

Patroni Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact