Nasi patroni

Targi POLAGRA FOOD 2018 odbędą się pod patronatem Związku Polskie Mięso.

Związek Polskie Mięso jest organizacją reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, działających w obrębie branży mięsnej oraz współpracujących z nią w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowując i doskonaląc normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, a także przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.

Więcej informacji o Związku >>>

Wstecz

Patroni Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact