Nasi patroni

Do grona patronów targów POLAGRA FOOD 2018 dołączył Związek Sadowników RP.

Związek Sadowników RP m.in. reprezentuje potrzeby i interesy zawodowe sadowników, prowadzi doradztwo w zakresie produkcji sadowniczej oraz wypowiada się w sprawach dotyczących sadowników. Wytyczone zadania realizuje poprzez współpracę z organami administracji rządowej, terenowej i samorządowej oraz z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym organizowanie wystaw, odczytów, seminariów, imprez kulturalno-oświatowych.

więcej informacji: www.polskiesadownictwo.pl.

Wstecz

Patroni Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact