■ Polskie, tradycyjne czy domowe? Granice promocji produktów spożywczych - szkolenie

Nazwa produktu to komunikat, który nie tylko pozwala wyróżnić się na rynku, ale także stanowi jeden z kluczowych elementów, decydujących o tym czy konsument produkt zakupi, czy go zapamięta i w jaki sposób oraz czy będzie się utożsamiał z samą marką. W przypadku produktów spożywczych, które mają nie tylko zaspokoić jedną z podstawowych potrzeb człowieka, producenci często odwołują się do miejsca pochodzenia czy też sposobu wytworzenia produktu. To w ten właśnie sposób chcą zasugerować, że ich wyrób jest bezpieczny, wytworzony lokalnie, a jego smak znamy z własnych kuchni.

Czy są jednak jakieś ograniczenia w stosowaniu oznaczeń „polskie”, „rodzime”, „domowe”, „tradycyjne”?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego eksperci z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr opowiedzą o zasadach znakowania żywności w Polsce.

Termin: 25.09.2017 / godz. 13.00
Miejsce: pawilon 7, sala 1C

REJESTRACJA NA SZKOLENIE JEST JUŻ ZAMKNIĘTA.

Zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia:

  1. Zasady oznakowania żywności w prawie polskim.
  2. Oznaczenia geograficzne w marketingu handlowym – zestaw praktycznych wskazówek.
  3. Znak „Produkt Polski” – praktyczne zagadnienia korzystania z nowego oznaczenia i ryzyka związane z nieuprawnionym stosowaniem oznaczenia.
  4. Jak poprawnie stosować oznaczenia produktów, by nie wprowadzać w błąd konsumentów i uniknąć posądzenia o nieuczciwe konkurowanie na rynku?
  5. Praktyczne zagadnienia używania oznaczeń „polskie”, „rodzime”, „domowe”, „tradycyjne”, czyli jak pozostać w zgodzie z literą prawa podkreślając walory produktów związane z ich pochodzeniem.
  6. Najczęściej popełniane błędy w oznakowaniu i promowaniu żywności.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE JEST JUŻ ZAMKNIĘTA.

Szkolenie poprowadzą:

Aleksandra Wędrychowska-Karpińska – radca prawny, partner | kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Współkieruje zespołem prawa własności intelektualnej & TMT. Doradza klientom we wszelkich kwestiach związanych z oznakowaniem produktów i opakowań oraz prawem konsumenckim. Ponadto jest specjalistą w zakresie prawa reklamy, prawa własności intelektualnej, ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, domen internetowych i ochrony dóbr osobistych. Wspiera klientów w postępowaniach administracyjnych i kontrolnych prowadzonych przez inspekcje i UOKiK. Prowadzi również sprawy związane z czynami nieuczciwej konkurencji i reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i polubownych.

Magdalena Zielińska – adwokat | kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Jest członkiem zespołu Italian Desk i wspiera zespół prawa własności intelektualnej oraz praktykę projektów infrastrukturalnych. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych i czynów nieuczciwej konkurencji, a także w doradzaniu podmiotom gospodarczym przy prowadzeniu kampanii reklamowych oraz wprowadzaniu produktów do obrotu. Specjalizuje się w sporządzaniu i opiniowaniu transgranicznych umów handlowych, w tym dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów. Wspiera również włoskich producentów owoców i warzyw w zwalczaniu naruszeń praw ochronnych do odmian roślin.

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr jest wiodącą polską kancelarią prawną świadczącą kompleksowe usługi z zakresu kluczowych dziedzin prawa gospodarczego. Prawnicy kancelarii to uznani eksperci m.in. prawa zamówień publicznych, prawa ochrony konkurencji, własności intelektualnej i TMT, restrukturyzacji, prawa korporacyjnego, nieruchomości, ubezpieczeniowego, energetycznego, pracy oraz ochrony środowiska. Mają również bogate doświadczenie w prowadzeniu transakcji fuzji i przejęć, postępowań sądowych i arbitrażowych oraz projektów infrastrukturalnych. Wysoki poziom usług odzwierciedlają liczne rekomendacje w polskich i zagranicznych rankingach firm prawniczych, przyznawane zarówno kancelarii, jak i jej prawnikom.

wkb_logo_rgb.jpg

[ Wstecz ]
Patroni Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact